Overlijdenspapieren ❯

Overlijdenspapieren - natuurlijk overlijden

Zodra iemand is overleden neemt u contact op met een behandelend arts of huisarts. Deze arts zal de lijkschouwing verrichten om de dood vast te stellen.

Nadat dit is gedaan, ontvangt u van de arts een overlijdensverklaring en een zogeheten B-formulier (dit is bestemd voor de gemeente en het CBS).

Deze papieren moet u goed bewaren voor ons of voor uzelf. Ze zijn namelijk nodig om bij de gemeente een akte van overlijden te verkrijgen en een verlof tot begraven of cremeren. Zonder een verlof tot begraven of cremeren mag er geen crematie of begrafenis plaatsvinden. Dit zijn de regels die geformuleerd zijn in de Wet op lijkbezorging. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er aangifte van overlijden moet worden gedaan bij de gemeente waar het overlijden plaats vond.

Wat dient u mee te nemen naar de Gemeente

Overlijdenspapieren - niet natuurlijk overlijden

Bij een niet-natuurlijk overlijden verloopt het administratieve traject iets anders dan hierboven aangegeven. Bij niet-natuurlijk overlijden kunt u denken aan overlijden door euthanasie, een ongeval, moord of zelfmoord.

Als hier sprake van is, zal de arts noteren dat het gaat om een niet-natuurlijke dood en zal verslag uitbrengen aan de Officier van Justitie (OvJ). Deze OvJ zal bepalen of er nader onderzoek van een politie-arts of het Nederlands Forensisch Instituut zal plaatsvinden. Ook kan de politie bepalen of er nader onderzoek moet worden gedaan naar de omstandigheden. Mocht dit zo zijn dan zal de OvJ bepalen of het lichaam wel of niet wordt ”vrijgegeven”. Als het onderzoek niet nodig is dan zal hij een zogeheten “verklaring van geen bezwaar” afgeven.

Nadat de verklaring van geen bezwaar is ontvangen bij de familie of uitvaartverzorger kan de uitvaart verder geregeld worden. De familie of uitvaartondernemer kan dan bij de gemeente van overlijden de wettelijke papieren aanvragen.

Wat dient u mee te nemen naar de gemeente?

Scroll naar boven