Words can't describe the pain we feel, but words can describe what you gave.

Teksten & gedichten algemene kennisgeving

 • Na een leven vol zorg en liefde is van ons heengegaan…
 • Verdrietig delen wij u mede dat het leven van mijn lieve man/vrouw en onze trotse vader / moeder (Naam) is overgegaan in dierbare herinneringen.
 • Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze…
 • Na zijn/haar levensbalans te hebben opgemaakt is vredig van ons heengegaan mijn /onze…
 • Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en overgave is in alle rust en vrede overleden mijn/onze…
 • Uit het aardse leven is heengegaan mijn/onze…
 • Mijn liefste is gestorven.
 • (naam) is aan zijn laatste vlucht begonnen.
 • De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.
 • Na een intens en bewogen leven is, te midden van zijn/haar dierbaren, overleden mijn/onze…
 • Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen geven wij u kennis van het plotselinge heengaan van mijn/onze…
 • Veel te jong en met nog zoveel toekomstdromen is zeer onverwachts van ons heengegaan….
 • Zacht, kalm en voldaan, omringd door zijn/geliefden is van ons weggegleden mijn/onze…
 • Zover we konden, zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan. Heden overleed mijn/onze
 • Een bijzonder mense heeft ons verlaten maar zijn/haar sterke geest blijft ons nabij. Heden overleed mijn/onze…
 • Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij/zij was en wat hij/zij voor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…
 • Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve … het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd.
 • Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…

Kennisgeving na ziekte

 • Na een periode van ziek zijn is overleden…
 • Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen…
 • Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in vrede en vertrouwen is overleden.
 • Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen, stierf…
 • Omringd door zijn/haar dierbaren is, na een moedige strijd, vredig heengegaan…
 • Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd van hoop en vrees, toch nog onverwacht van ons heengegaan/overleden…
 • Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van…
 • Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn/haar lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons heengegaan…
 • Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat van ons is heengegaan…
 • Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…
 • Na een ( langdurig) liefdevolle verzorging in Huize / Verzorgingshuis/ Verpleegtehuis… is heel rustig van ons heengegaan/ is overleden mijn/ onze…
 • Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee hij/zij zijn/haar ziekte bevocht, is rustig en in onze aanwezigheid onverwacht overleden onze…
 • Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van…
 • Bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar voor het rijke leven dat wij met hem/haar mochten delen, geven wij u kennis dat na een blijmoedig gedragen lijden van ons is heengegaan…

Kennisgeving onverwacht overlijden

 • Na een periode van ziek zijn is overleden…
 • Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen…
 • Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in vrede en vertrouwen is overleden.
 • Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen, stierf…
 • Omringd door zijn/haar dierbaren is, na een moedige strijd, vredig heengegaan…
 • Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd van hoop en vrees, toch nog onverwacht van ons heengegaan/overleden…
 • Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van…
 • Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn/haar lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons heengegaan…
 • Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat van ons is heengegaan…
 • Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…
 • Na een ( langdurig) liefdevolle verzorging in Huize / Verzorgingshuis/ Verpleegtehuis… is heel rustig van ons heengegaan/ is overleden mijn/ onze…
 • Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee hij/zij zijn/haar ziekte bevocht, is rustig en in onze aanwezigheid onverwacht overleden onze…
 • Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van…
 • Bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar voor het rijke leven dat wij met hem/haar mochten delen, geven wij u kennis dat na een blijmoedig gedragen lijden van ons is heengegaan…
 • Onverhoeds is, in de kracht van zijn/haar leven en nog vol plannen voor de toekomst, aan zijn/haar laatste reis begonnnen…
 • We zijn verbijsterd maar het is waar, onze lieve … is er niet meer.
 • Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze…
 • Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze…

Kennisgeving na ongeval

 • Na een periode van ziek zijn is overleden…
 • Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze…
 • In de bloei van zijn/haar leven en met grootse plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt mijn/onze…
 • Met onbeschrijflijk verdriet geven wij u kennis dat bij een noodlottig ongeval in ( plaats) om het leven is gekomen mijn/onze…
 • Na een noodlottig ongeval moeten wij afscheid nemen van mijn/onze…
 • Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij … kwijtgeraakt.
 • Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/onze…
 • Plots uit het leven gerukt….
 • Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze…
 • Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van mijn/onze…

Eigen kennisgeving van overlijden

 • Dit leven, mij gegeven, was het waard te leven. Vrienden treur niet, nu is het terug gegeven; Drink er een op het leven want het heden lacht en de toekomst wacht.
 • Omringd door liefde en dankbaar voor een bloeiend leven, geef ik de Geest aan mijn Schepper terug.
 • Vanaf het moment dat ik geaccepteerd heb dat ik zou gaan sterven is de mooiste tijd van mijn leven begonnen. Zekerheid en rust zijn mijn deel geworden.
 • Na een intens en liefdevol leven neem ik afscheid van iedereen die mij dierbaar was.
 • Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden.
 • De boom is gevallen. Ik zal jullie missen. Toch dankbaar geef ik jullie kennis van mijn overlijden.
 • Mijn laatste groet geldt voor hen die mij in mijn onvolmaaktheid hartelijkheid gaven en liefhadden.
 • Familie, vrienden en bekenden:  heden ben ik heengegaan. Mijn bestaan was, mede dankzij uw aanwezigheid, een genoegen. ik ben u daar erkentelijk voor. Het gaat u goed.
 • Na een zeer bewogen leven heb ik deze wereld verlaten. Wat jullie rest, zijn, naar ik hoop, dierbare herinneringen.

Kennisgeving na zelfdoding

 • Met respect voor zijn/haar beslissing die hij/zij heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het overlijden van…
 • Vastbesloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet overleden/ van ons heengegaan mijn/onze…
 • Je hebt nu eindelijk je rust gevonden. Een keus die wij respecteren, ook al doet het heel veel pijn afscheid van je te moeten nemen.
 • Je zien lijden en je niet voldoende kunnen helpen dat was ons grootste verdriet. We respecteren jouw keus lieve (naam). Rust nu maar zacht.
 • In de hoop dat je nu gelukkig bent en rust hebt gevonden nemen we intens verdrietig afscheid van jou
 • (Naam) is er niet mee. Op zoek naar verlossing heeft hij/zij zijn/haar eigen keuze gemaakt.
 • Verslagen en vol verdriet zijn wij na het plosteling overlijden van (naam). Op zoek naar rust heeft hij/zij zijn/haar eigen keuze gemaakt.
 • (naam) heeft dit leven achter zich gelaten. Wij bewonderen zijn/haar moedige beslissing.
 • Vol verdriet nemen wij afscheid van onze geliefde… Het lukte hem/haar maar niet dit leven te omarmen.

Kennisgeving na overlijden dementie

 • Wie je werkelijk was wist je zelf al bijna niet meer. Nu heeft jouw verwarring plaatsgemaakt voor rust en eeuwige stilte.
 • In de schemering van zijn/haar leven is rustig weggegleden mijn/onze…
 • Aan jouw uitzichtloze bestaan, waarin je dwalend op zoek was naar het heden, steeds verward door het verleden en waarin tranen het gelukt van weleer overschaduwden is nu een eind gekomen.
 • Langzaam vervaagden herinneringen, gleden gedachten weg en nam je afscheid van ons. Nu nemen wij afscheid van jou.
 • Er was geen einde en geen begin aan deze toch, geen toekomst meer, ook geen verleden, alleen een wonderlijk gespleten lang heden. Maar nu heb je dan toch eindelijk je rust gevonden.
 • Jouw wereld van weten was verdoofd en al jouw wijze woorden verstild. Maar de taal van de liefde bleef spreken. Ook nu nog, nu jij eeuwige rust hebt gevonden.
 • Het geluid was al verstomd, de stilte ingetreden. Jouw stem had plaatsgemaakt voor een stilzwijgen. Je was al zo lang verdwenen in de verleden tijd. Wat we nu zullen gaan missen is je zoekende blik, je lieve fysieke aanwezigheid. Rust zacht.
 • Jouw leven werd steeds kleiner en wij waren slechts een verre herinnering. Nu nemen wij voor altijd afscheid van wie je was.

Kennisgeving overlijden religieus

 • In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze…
 • In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe mijn/onze…
 • Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen mijn/onze…
 • In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/onze…
 • Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden mijn/onze…
 • In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze…
 • Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan.
 • Gesterkt door zijn geloof is aan zijn laatste reis begonnen…
 • Gesterkt door het H.Sacrament der Zieken is hij/zij in vrede en volledige overgave, de pooort van de door doorgegaan.
 • Vandaag is heel rustig in Jezus ontslapen.
 • In alle vrede is heengegaan mijn/onze… Wij zijn intens dankbaar voor alle liefde warmte en genegenheid die hij/zij tijdens zijn/haar leven mocht ontvangen.
 • In de Vrede van Christus en gesterkt door het H.Sacrament der Zieken overleed mijn/onze…
 • Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze…
 • De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze…
 • In geloofsvertrouwen dat de dood het einde niet is, is van ons heengegaan…
 • Na een lang rijk leven en een gelukkig huwelijk is in vrede met God ontslapen…
 • Onverwacht heeft God tot Zich geroepen ( genomen) mijn/onze…
 • God heeft thuisgehaald mijn/onze…
 • In de rotsvaste overtuiging in een ‘Leven na dood’ en in de wetenschap dat hij/zij terugkeert naar zijn/haar Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze…
 • In gelovig vertrouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn/haar en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….
 • Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in vrede en vertrouwen is overleden…
 • Na een kortstondig ziekbed en na het H.Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden mijn/onze…
 • Na een leven vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan mijn/onze….

Volg ons via Social Media

Instagram
Facebook
Pinterest
Linkedin
Rouwkaarten